Rekrutacja elektroniczna dostępna na stronie:

https://siedlce.edu.com.pl
 

Na stronie opublikowana jest oferta edukacyjna do IV LO na rok szkolny 2020/2021.

Możesz zapoznać się z projektem oferty.
 

Zakończył się kolejny etap rekrutacji. Wnioski oraz osiągnięcia kandydatów zostały zaakceptowane przez komisję rekrutacyjną.

 

12.08.2020r. o godz. 12.00 podane zostaną do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia. Informację taką otrzymasz również na swoje indywidualne konto w systemie rekrutacji.
Listy zostaną zamieszczone również w tym miejscu strony internetowej szkoły.

 

W dniach od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 należy złożyć potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
Brak tych dokumentów będzie potraktowany jako rezygnacja z nauki w IV LO.

Oprócz oryginałów dokumentów należy dostarczyć również:

 

1. dwa podpisane na odwrocie zdjęcia oraz zdjęcie w postaci elektronicznej pobrane od fotografa w formacie jpg. na płycie DVD i przesłane na adres mailowy szkoły, przed wysłaniem proszę przeczytać Wymagania dotyczące zdjęć

2. Kwestionariusz Osobowy Ucznia

3. wniosek o mLEGITYMACJĘ

 

Aktualny harmonogram rekrutacji w Zasadach rekrutacji
 

 

Wykaz podręczników:

( wykaz do pobrania w tym miejscu strony internetowej szkoły )

 

Więcej informacji znajdziesz w zakładce: Zasady rekrutacji.

 

Do zakończenia terminu potwierdzenia woli podjęcia nauki w IV LO ( złożenia oryginałów dokumentów ) zostało:

Liczba odwiedzających:

Rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do IV LO

Powrót na ul. Konarskiego 1

Siedzibą IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego jest budynek przy ul. Konarskiego 1.

Od 1września 2019r. po zakończeniu prac rewitalizacyjnych rozpoczęły się zajęcia szkolne w historycznej siedzibie szkoły.

 W wybudowanym rok wcześniej łączniku dydaktycznym oraz  odrestaurowanych pomieszczeniach obiektu zabytkowego uczniowie mają doskonałe warunki do nauki.

Sale lekcyjne wyposażone w sprzęt TI oraz audiowizualny, nowoczesna szatnia, przestronne hole, podjazd, winda oraz toaleta dla niepełnosprawnych, bar gastronomiczny - to baza przyjazna wszystkim, którzy zamierzają kontynuować naukę w IV LO.

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych prowadzona będzie elektronicznie na stronie 

https://siedlce.edu.com.pl/kandydat

Strona będzie aktywna na początku maja 2020r.

Gdy rozpocznie się rekrutacja wybierz IV LO jako szkołę pierwszego wyboru. Dokonaj wyboru preferencji klas, wydrukuj zgłoszenie i wersję papierową dostarcz do sekretariatu szkoły ( ul. Konarskiego 1)

Zarządzenia

Podstawowe zarządzenia i informacje dotyczące rekrutacji

JJeżeli chcesz o coś zapytać - napisz wiadomość        w formularzu kontaktowym

 

© 2023 by James Consulting. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now