Zasady rekrutacji do klas I na  rok szk. 2021/2022

Szanowni Kandydaci,
MEN ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.


Harmonogram rekrutacji obowiązujący w IV LO

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do IV LO wraz z dokumentami - od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00

2. Zmiana wniosku o przyjęcie do IV LO wraz z dokumentami   - od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do IV LO o zaświadczenie o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje - od 25 czerwca do  14 lipca 2021 r. do godz. 15.00

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do IV LO i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach - do 14 lipca 2021 r.

5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do IV LO i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - do 21 lipca 2021 r.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 22 lipca  2021 r.

7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do IV LO - od 23 lipca  do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 02 sierpnia 2021 r.- do godz. 14.00

9. W przypadku wolnych miejsc od 3 sierpnia 2021r. rozpocznie się postępowanie uzupełniające.

Szczegółowy harmonogram znajduje się w Zarządzeniach MKO oraz na stronie MKO.

 

 

Zachęcamy do wyboru IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, jako szkoły pierwszego wyboru. Przygotowaliśmy ciekawą ofertę edukacyjną w pięciu klasach pierwszych. Możesz zapoznać się z nią na tej stronie.

 

Jeżeli masz problemy techniczne z zalogowanie się lub rejestracją konta zapraszamy do naszej szkoły - pracownicy liceum pomogą Ci w pokonaniu trudności, dodatkowo otrzymasz odpowiedź na nurtujące Cię pytania.

© 2023 by James Consulting. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now